Nhg standaard diabetes mellitus samenvattingskaart

Diabetes mellitus type 2 NHG

 • Samenvattingskaart M01. Inhoudsopgave. Diabetes mellitus type 2 M01 Medicamenteuze therapie Naar de tekst van de NHG-Standaard. Stap 1
 • InleidingNHG Samenvattingskaart. De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met deze.
 • De samenvattingskaarten van de NHG-Standaarden maken het mogelijk om indicaties, diagnosen en behandelingen per aandoening snel te raadplegen
 • Niet-medicamenteuze behandelingNHG Samenvattingskaart De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 adviseert bijvoorbeeld bij patiënten met diabetes mellitus.
 • InleidingNHG Samenvattingskaart. De NHG-Standaard Obesitas geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij Gewichtsdaling en diabetes mellitus type 2

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 NHG

NHG - Samenvattingskaart - 2018 Diabetes mellitus type 2 M01 (Actualisering juli 2018: (partieel) herzien t.o.v. de versie van 2013) NHG - Standaard - 201 Samenvattingskaart M84. Inhoudsopgave. Anamnese Naar de tekst van de NHG-Standaard. familieanamnese Standaard M01 Diabetes mellitus type 2 NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode (Tweede herziening) Beentjes MM, Weersma RLS, Koch W, Offringa AK, Verduijn MM, Mensink PAJS, Wiersma Tj, Goudswaard AN.

Samenvattingskaart M109. diabetes mellitus, medicatiebewaking Anamnese Naar de tekst van de NHG-Standaard. Ga (aanwijzingen voor). NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 Nederlands Huisartsen Genootschap, 2013: Samenvattingskaart NHG-standaard Diabetes mellitus type De hierbij afgedrukte samenvattingskaart geeft de - De NHG-standaard 'Diabetes mellitus type 2' geeft richtlijnen voor diagnostiek, behandeling en bege

nhg standaard diabetes InleidingNHG Samenvattingskaart. De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding. Vermeldenswaard is hierbij dat in de standaard conform de NHG-standaard 'Diabetes mellitus type 2' geen voorkeur wordt uitgesproken voor gebruik van ACE-remmers. Samenvattingskaart M01 Diabetes mellitus type 2 M01 (maart 2006) Behandeling van andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten (conform NHG-Standaard NHG-standaard diabetes mellitus type 2 (derde herziening) b. NHG-standaard samenvattingskaart diabetes mellitus type 2.pdf ; c. InleidingNHG Samenvattingskaart. De NHG-Standaard Duizeligheid geeft richtlijnen voor de Kort bestaande duizeligheid bij diabetes mellitus en afwijkend gedrag of.

Samenvattingskaart NHG

 • Diabetes mellitus type 2. NHG - Samenvattingskaart - 2018 Diabetes mellitus type 2 M01 Deze NHG-Standaard geeft aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling.
 • NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden (Tweede herziening) Bartelink MEL, Elsman BHP, Oostindjer A, Stoffers HEJH, InleidingNHG Samenvattingskaart.
 • m01 NHG-Standaard 2 huisarts & wetenschap 56(10) oktober 2013 NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (derde herziening) Guy Rutten, Wim de Grauw, Giel Nijpels, Bas.

InleidingNHG Samenvattingskaart. De NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode geeft richtlijnen voor de taken van de huisarts op Diabetes mellitus type 2 M01. Samenvattingskaart M95. zie NHG-Standaarden CVRM of Diabetes mellitus type 2 voor indicaties voor het Bij vermoeden op hypothyreoïdie zie de NHG-Standaard. Referentiewaarden bloedglucose volgens NHG-standaard Er is sprake van diabetes mellitus type 2 als men op NHG standaard DM type 2. Samenvattingskaart met.

NHG-Standaard Chronische nierschade NHG

De inhoud van de zorg voor mensen met diabetes type 2 zoals beschreven in deze NDF Zorgstandaard is gebaseerd op de meest recente NHG-standaard Diabetes Mellitus type. InleidingNHG Samenvattingskaart. De NHG-Standaard Otitis externa geeft richtlijnen voor de diagnostiek en de behandeling bij klachten die passen bij otitis externa

InleidingNHG Samenvattingskaart. De NHG-Standaard Obstipatie geeft richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van obstipatie bij kinderen en volwassenen in de. Samenvattingskaart M75. Inhoudsopgave. diabetes mellitus bij vermoeden hypoglycemie; Lichamelijk onderzoek Naar de tekst van de NHG-Standaard De hierbij afgedrukte samenvattingskaart geeft De herziene versie lijkt qua inhoud en opbouw op de eerste herziening van de NHG-standaard 'Diabetes mellitus.

Voor het beleid na vaststelling van de diagnose DM wordt verwezen naar de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 [bijlage 1]. Hypertensie Samenvattingskaart kernset Diabetes Mellitus. Voor een actuele samenvattingskaart neem contact op met de NHG. Verplicht Omschrijving Code Afkortin NHG-Standaard Atriumfibrilleren (Derde partiële herziening) NHG-werkgroep Atriumfibrilleren. Belangrijkste wijziging. Bij de medicamenteuze behandeling van. NHG-Standaard Hand- en polsklachten Peters-Veluthamaningal C, Willems W, Smeets JGE, Van der Windt DAWM, Spies MN, Strackee SD, Vos K, Wind LA, Geraets.

NHG-Standaard Obesitas NHG

 • NHG - Samenvattingskaart - 2011 (DZP) ondersteunt het handelen volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 met beslissingsondersteunende software,.
 • NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 Ga naar website klik om de link te openen. Samenvattingskaart Richtlijn - het toedienen van insuline met de insulinepe
 • InleidingNHG Samenvattingskaart. De NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van hiv, diabetes mellitus,.
 • Samenvattingskaart M94. Inhoudsopgave. Richtlijnen diagnostiek Naar de tekst van de NHG-Standaard. diabetes mellitus,.
 • Diabetes mellitus type 2. NHG - Samenvattingskaart - 2018 Diabetes mellitus type 2 M01 NHG-Standaard 'Diabetes mellitus type 2
 • .. zoals genoemd in de richtlijnen voor opsporing van diabetes type 2 in de geldende NHG-Standaard Diabetes Mellitus NHG standaard DM type 2. Samenvattingskaart.
 • de derde herziening van de standaard diabetes mellitus type 2 van het nederlands huisartsen genootschap nhg geeft richtlijnen voor de diagnostiek behandeling e

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (Tweede herziening) Rutten GEHM, De Grauw WJC, Nijpels G, Goudswaard AN, Uitewaal PJM, Van der Does FEE, Heine RJ Samenvattingskaart M78. Overwegingen bij het telefonisch consult Naar de tekst van de NHG-Standaard. diabetes mellitus, vooral bij insulinegebruik. de NHG standaard Diabetes mellitus type 2 oktober 2013. samenvattingskaart M01, diabetes mellitus type 2, 2013, beschrijft de richtlijnen diagnostie Samenvattingskaart M79. Inhoudsopgave. diabetes mellitus, hypertensie, COPD, Lichamelijk onderzoek Naar de tekst van de NHG-Standaard

Kernboodschappen. De NHG-Standaard Seksuele klachten beschrijft diagnostiek en beleid bij de meestvoorkomende seksuele klachten: bij vrouwen zijn dit verminderde zin. die volgens de meest recente NHG standaard Diabetes Mellitus type 2 kunnen wijzen op Diabetes Mellitus

NHG Richtlijnen Diabetes mellitus type 2 Aandoeningen Huisarts

 • .. NHG-standaard Cardiovascualir risicomanagement en de NHG-standaard Diabetes Mellitus NHG standaard DM type 2. Samenvattingskaart met.
 • Bij diabetes mellitus type 1 heeft u te veel suiker (glucose) in uw bloed. De hoeveelheid glucose in uw bloed stijgt als u koolhydraten eet of drinkt
 • .. M01 Diabetes mellitus M51 Hartfalen (alleen samenvattingskaart Naar aanleiding van de partiële herziening van de NHG-Standaard Diabetes Mellitus type.

Cardiovasculair risicomanagement NHG

Deze E-learning is gebaseerd op de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (juli 2018).Wat levert het u op? Na het doornemen van deze PIN KernpuntenDeze LTA geeft aanbevelingen voor diagnostiek, behandeling en het beleid bij patiënten met diabetes mellitus type 2 met speciale aandacht voor consultatie. NHG-Standaard diabetes mellitus type 2 (samenvattingskaart) NHG werkgroep. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (vierde herziening) NHG werkgroep NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 | NHG InleidingNHG Samenvattingskaart. De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 geeft richtlijnen voor de diagnostiek,.

Video: NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode NHG

Samenvattingskaart M12. Inhoudsopgave. Visusklachten M12 (Actualisering en herziening oktober 2015 van NHG-Standaard Comorbiditeit zoals diabetes mellitus InleidingNHG Samenvattingskaart. De NHG-Standaard Acute keelpijn geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij keelpijn die korter dan diabetes mellitus

Chronische nierschade NHG

 1. NHG-Standaard Hartfalen (Tweede herziening) Hoes AW, Voors AA, Rutten FH, Van Lieshout J, Janssen PGH, Walma EP. Huisarts Wet 2010:53(7):368-89
 2. 5 Verschillen eerste en herziene versie KNMP richtlijn diabetes Versie 2011 Samenvattingskaart De nieuwe NHG standaard Diabetes Mellitus type 2 F.
 3. Het doel van de NHG-Standaard Het PreventieConsult is de preventie van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en chronische NHG - Samenvattingskaart.
 4. NHG - Samenvattingskaart - 2018 Diabetes mellitus type In de NHG-Standaard Stoppen met roken uit 2007 wordt het gebruik LTA Diabetes mellitus type 2. NHG en.
 5. NHG - Standaard - 2012 diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten of chronische nierschade. NHG - Samenvattingskaart - 201
 6. InleidingNHG Samenvattingskaart. De NHG-Standaard Visusklachten geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij visusklachten

Richtlijnen diabeteszorg en -preventie - zorgstandaarddiabete

 • De vierde (partiële) herziening van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is gisteren gepubliceerd op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap. De.
 • Samenvattingskaart M33. Inhoudsopgave. immuunstoornissen, diabetes mellitus, Lichamelijk onderzoek Naar de tekst van de NHG-Standaard
 • NHG. NHG-standaard Diabetes mellitus type 2, paragraaf Comorbiditeit noot 27-33. Utrecht 2013. Samenvattingskaart met doorklikmogelijkheden naar de hoofdtekst
 • In de herziene versie van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 zijn verschillende positieve wijzigingen zijn doorgevoerd: waaronder de duidelijke streefwaarde.
 • Samenvattingskaart M100. aanwezigheid chronische ziekte zoals diabetes mellitus; Aanvullend onderzoek Naar de tekst van de NHG-Standaard

Samenvattingskaart M99. Inhoudsopgave. Richtlijnen diagnostiek Naar de tekst van de NHG-Standaard. zoals IBD en diabetes mellitus InleidingNHG Samenvattingskaart. De NHG-Standaard Diverticulitis geeft richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van diverticulitis van het colon NHG-Standaard Astma Pathofysiologie en etiologieNHG Samenvattingskaart. bij patiënten bekend met diabetes mellitus of die klachten hebben die passen. voor de praktijk Samenvatting van de standaard Diabetes mellitus type 2 (tweede herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap M.Bouma, G.E.H.M.Rutten, W.J.C.

Nieuwe NHG standaard DM2 (Vierde herziening) (www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard) en de samenvattingskaart Diabetes mellitus type 2. n september 2013 is de derde herziening van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 verschenen. Er is reikhalzend naar uitgezien: de tweede herziening wa

diginote tablet standaard; NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 InleidingNHG Samenvattingskaart. De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 geef Sinds het verschijnen van de laatste NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 in 2006 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die van belang zijn voor de. Het algoritme om de streefwaarde te bepalen is o.a. te vinden in de NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2, maar men kan voor de individuele patiënt hiervan afwijken

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 InleidingNHG Samenvattingskaart. De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 geeft richtlijnen voor de diagnostiek,. Het domein DM2 in NHGDoc is gebaseerd op de NHG-Standaard Diabetes mellitus (Derde herziening, 2013) Info over diabetes mellitus dieet. Resultaten van 8 zoekmachines! Het Internet; InleidingNHG Samenvattingskaart. De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 geef

Disclosure belangen spreker : Kees van der Made (apotheker te IJmuiden) NHG Standaard Diabetes Mellitus 2 Farmacotherapie (potentiële) belangenverstrengeling Voor. Samenvattingskaart M31. Inhoudsopgave. Achtergronden; Oorzaken van hypothyreoïdie: Beleid bij hypothyreoïdie Naar de tekst van de NHG-Standaard huisarts volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type. 2 zijn beleid bepalen aan de hand van bij voorkeur nuchtere glucosewaarden. Bepaling van het HbA1c gebeurt.

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 - ikeyword

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 Tweede herziening Rutten GEHM, De Grauw WJC, Nijpels G, Goudswaard AN, Uitewaal PJM, Van der Does FEE, Heine RJ, Van Ballegooie. PRAKTIJKDOCUMENT Diabetes Mellitus type 2 In de huisartsenpraktijk DBC - T2DM 2014 Referenties - ELZHA Zorgprogramma Diabetes Mellitus type NHG standaard D.M type 2.

Samenvatting van de standaard 'Hypertensie' (derde herziening) van het

De nieuwe NHG standaard Diabetes Mellitus type 2 F. Holleman Belangenverstrengeling Academisch prestige: AMC Adviesraden: sanofi, Eli Lilly Onderzoekssponsoring: MSD. Patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2), NHG-Standaard DM2≥ 11,1 mmol/l Diabetes diagnostiek plasmaglucosewaarde in combinatie met klachte De richtlijnen voor medicamenteuze behandeling zijn aangepast; metformine is de eerste stap in de behandeling voor alle patiënten en wordt ook na instelling op. SamenvattingDe Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Diabetes mellitus type 2 is het resultaat van overleg tussen huisartsen en paramedische.

http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k richtlijnen/k nhgstand

In deze korte film worden de belangrijkste wijzigingen in de standaard toegelicht Op 3 oktober j.l. is de nieuwe NHG standaard Diabetes Mellitus type 2 uitgekomen. De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel. NHG standaard Diabetes Mellitus. LTA Chronische nierschade. Samenvattingskaart Palliatieve sedatie. Samenvattingskaart pijn palliatieve fase Scen artsen overzich gebruik van het stappenplan van de NHG standaard diabetes mellitus type 2 niet wordt uitgekomen op een voldoende glucoseregulatie. Voor. De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is op drie punten aangepast. Er is een wijziging in het screeningsinterval op diabetische retinopathie

Bijlagen - Diabetes mellitus type 2 - Stichting KOEL

Antwoorden. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 | NHG www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-diabetes-mellit... InleidingNHG Samenvattingskaart

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *